Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Hypotekárne úvery

Hypotéka je dlhodobý bankový úver (štandardne so splatnosťou 5  až 30 rokov, ktorý sa zvyčajne poskytuje účelovo na investície do nehnuteľností slúžiacich na bývanie.

Podmienkou jej poskytnutia je zabezpečenie záložným právom k nehnuteľnosti. Väčšina bánk nevyžaduje, aby bola zakladaná nehnuteľnosť vo vlastníctve osoby, ktorá o hypotéku žiada. Nehnuteľnosť môže vlastniť aj niekto iný, napr. rodičia, súrodenci, známi a pod.

Výšku hypotekárneho úveru stanovujú banky na základe prehodnotenia žiadateľa, ako aj na základe hodnoty nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť na zabezpečenie hypotéky. Banky zvyčajne poskytujú hypotéku do výšky 70 %, (v niektorých prípadoch až do 100 %) z hodnoty nehnuteľnosti.

Hodnotu nehnuteľnosti stanovujú znalci, pričom banka má právo hodnotu nehnuteľnosti stanovenú znalcom upraviť. Niektoré banky majú interných znalcov, alebo interné zoznamy odporúčaných znalcov, prípadne majú zoznamy znalcov, ktorých znalecké posudky neakceptujú, preto odporúčame výber znalca konzultovať s bankou vopred.

V žiadosti o hypotéku si klient môže stanoviť “Fixáciu úrokovej sadzby”, t. j. obdobie, počas ktorého banka klientovi ponechá úrokovú sadzbu nezmenenú. Po uplynutí tohto termínu má banka právo výšku úrokovej sadzby meniť. Je to jeden z parametrov, ktorý ovplyvňuje výšku úrokovej sadzby.

Hypotekárny úver núti dlžníka ručiť nehnuteľnosťou. Úver slúži na financovanie kúpy nehnuteľnosti, jej výstavby a úprav. Úver sa však vzťahuje aj na nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je postavená.

Hypotéka iba na bývanie

Mohlo by sa zdať, že hypotékou sa dá financovať každá stavba, no nie je to celkom pravda. Hypotekárny úver je určený výhradne na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na bývanie. Pod týmto označením rozumieme domy, byty, prípadne rekonštrukcie a dostavby týchto nehnuteľností. Za hypoúver si teda nekúpite chatu alebo záhradný domček.

Hypotéku je taktiež možné použiť na kúpu stavebného pozemku. Skutočnosť, či je daný pozemok vhodný na zastavanie, je možne overiť na príslušnom katastrálnom úrade. Pozemok musí mať minimálne polovicu výmery určenú na bývanie.

Možnosti využitia hypotekárneho úveru

 • kúpa existujúcej nehnuteľnosti
 • stavba nehnuteľnosti
 • rekonštrukcia/dostavba nehnuteľnosti
 • kúpa stavebného pozemku určeného na bývanie

Typy hypotekárnych úverov:

 • Klasický hypotekárny úver je určený na kúpu nehnuteľností na území SR, prípadne jej časti.
 • Stavebný hypotekárny úver sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu, dostavbu alebo inú úpravu nehnuteľnosti.
 • Kombinované hypotekárne úvery sú spojené s doplnkovou službou, ako napríklad stavebné sporenie alebo rôzne druhy poistenia.
 • Americká hypotéka je alternatívou medzi hypotékami a pôžičkami. Spája výhody požičania si vyšších súm s nízkymi úrokmi a dlhou dobou splatnosti. Je však bezúčelová, čím sa podobá na klasický spotrebný úver.

Každý klient, ktorý nemá možnosť financovať kúpu svojej  nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, musí riešiť otázku financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru.

O výhodách a nevýhodách pri voľbe hypotéky je v dnešnej dobe už plný internet či média.. Pre Vás je však dôležité, či na potrebné financovanie máte nárok a hlavne za akých podmienok. Celý proces vybavovania hypotéky je náročný a zdĺhavý, čo v dnešnej uponáhľanej dobe môže byť často veľmi nepríjemná skúsenosť pre každého z Vás.

Na to, aby ste sa dobre rozhodli, nemusíte obiehať všetky banky. poskytovať nespočet tlačív a informácii.  Máme pre Vás to správne  riešenie pod jednou strechou.

Naši finanční sprostredkovatelia  pre Vás nájdu tú najvýhodnejšiu hypotéku na trhu, ktorá bude vyhovovať na mieru vašim potrebám a možnostiam. Už vyše 10 rokov sa venujú výhradne iba sprostredkovaniu hypotekárnych úverov, pričom svojim profesionálnym a proklientským prístupom a množstvom skúseností prinášajú klientom vysokú pridanú hodnotu.

U nás ponúkame bezplatne tieto výhody:

 • nestranné poradenstvo pri výbere toho najvhodnejšieho spôsobu financovania
 • zohľadnenie individuálnych možností
 • nestranné poradenstvo pri výbere toho najvhodnejšieho spôsobu financovania 
 • zabezpečenie celej administratívy na kľúč
 • pomoc pri celom procese vybavovania 
 • poradenstvo a následný servis 
 • vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu na kupovanú nehnuteľnosť.

Ich profesionálny a individuálny prístup zaručuje 100% priebeh celého procesu vybavenia financovania nehnuteľnosti.


Spotrebný úver je produkt, pri ktorom banka požičia na vopred stanovené obdobie istú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť úroky. Klient úver spláca v pravidelných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok. Úkony spojené s poskytnutím úverov sú vo väčšine bánk spoplatňované. Spotrebné úvery sa poskytujú domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb. V niektorých prípadoch banka môže požadovať ručiteľa k úveru.

Rozdelenie úverov podľa účelu:

 • bezúčelový - úver, pri ktorom banka nepožaduje od klienta dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Požičané peniaze môžete použiť na čokoľvek (dovolenku, veľkolepú narodeninovú oslavu, rekonštrukciu, splatenie starého dlhu, plastickú operáciu, auto, darčeky,...) Bezúčelový úver je v porovnaní s účelovým spotrebným úverom drahší.
 • účelový - úver je účelovo viazaný na obstaranie predmetu/služby. Zvyčajne to býva rekonštrukcia či modernizácia bývania, kúpa auta, či vyplatenie iných dlhov. Pri tomto úvere, klient musí predložiť banke doklady, ako použil požičané prostriedky. V súčasnosti takýto typ úveru banky už neposkytujú. 

Rozdelenie úverov podľa zabezpečenia:

 •  nezabezpečené - banka nevyžaduje od klienta záložné právo na nehnuteľnosť. Nezabezpečené sú zvyčajne spotrebné úvery v nižších sumách. Podľa výšky úveru a bonity klienta banka môže vyžadovať ručiteľa úveru.
 • zabezpečené - banka vyžaduje od klienta záložné právo na nehnuteľnosť, alebo vinkuláciu finančných prostriedkov. Ručenie tuzemskou nehnuteľnosťou je nutné pri hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie.

Zopár praktických rád a informácii pri rozhodnutí o spotrebnom úvere:

 • Určite si nezoberte úver v prvej banke do ktorej vkročíte. Na webových stránkach bánk, nájdete veľa informácií o rôznych úveroch, ktoré banky poskytujú. Každá banka zdôrazní informácie, ktoré sú pre klienta priaznivé, o tých menej priaznivých taktne pomlčí. Využite porovnávače bankových produktov, v ktorých nájdete informácie v zrozumiteľnej podobe a uľahčí vám to porovnanie úverov od rôznych bánk.
 • Nevšímajte si iba úroky, ale aj poplatky, rýchlosť poskytnutia úveru, možnosť poistenia, možnosť a podmienky predčasného splatenia a zľavy, ktoré banky ponúkajú.
 • Vyžiadajte si od banky konkrétnu ponuku a zoznam dokladov, ktoré potrebujete banke predložiť. Na webových stránkach sa totiž zvyčajne uvádza najnižšia sadzba úroku, ktorú dostanú len najbonitnejší klienti. Nechajte si v banke vypracovať ponuku, presne na vás šitú, v ktorej sa dozviete, aký úrok vám je banka ochotná poskytnúť.
 • Pýtajte sa v banke na RPMN a porovnávajte RPMN (ročná percentuálna miera nákladov).
  RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré vám umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Najvýhodnejší úver je pre vás ten, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných parametroch (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý). RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom. Do výpočtu sa zahŕňajú výška úrokovej sadzby a poplatky, ktoré sú spojené s úverom.
 • Ponuky si nechajte vypracovať na úvery s tými istými parametrami (výška úveru a doba splatnosti). Inak nebudú porovnateľné.

  POZOR, nežiadajte o pôžičky v bankách bezhlavo, každá zamietnutá žiadosť sa dostáva do úverového registra, čo znižuje vaše šance úver získať!
 • Prineste do banky všetky doklady a na ich základe vám v banke pripravia žiadosť o poskytnutie úveru. Nezabudnite, ak o úver budete žiadať spolu so spoludlžníkom alebo ručiteľom, budú žiadosť podpisovať aj oni.
 • Internetové banky poskytujú úvery svojim klientom prostredníctvom internet bankingu. Potrebné údaje vyplníte online, dokumenty, ktoré banka potrebuje nahráte do internet bankingu, alebo ich môžete poslať poštou, či priniesť osobne. Údaje, ktoré uvediete v žiadosti o úver, banka považuje za záväzné. Nepravdivo uvedené údaje v žiadosti o úver môžu byť dôvodom, že banka vašu žiadosť zamietne.
 • Banka vám oznámi výsledok schválenia na počkanie, alebo najneskôr do 24 hodín. Ak vašu žiadosť schválili, pripravia vám na podpis zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré tvoria jej súčasť. Ak zmluvu podpíšte na pobočke, ušetríte poplatok za notárske overenie podpisu i svoj čas.
 • Do niekoľkých hodín vám banka pošle peniaze na váš bežný účet. Zároveň si strhne jednorazový poplatok za poskytnutie úveru.

Čo robiť ak nevládzem splácať úver

Ak sa ocitnete vo finančnej tiesni, stratíte zamestnanie, ochoriete,... určite nestrkajte hlavu do piesku. Musíte nájsť odvahu a vybrať sa do banky, aby ste sa dohodli, čo ďalej. Banka vám môže ponúknuť niekoľko riešení:

 1. predĺženie doby splatnosti úveru,
 2. odklad splátky istiny úveru,
 3. odklad splátok úroku aj istiny

Návštevou banky a následnou dohodou sa vyhnete drahým sankčným poplatkom, prípadne exekúcii. Nezabúdajte však na to, že akékoľvek zníženie splátok je nevyhnutne spojené so zvýšením celkových nákladov na úver. No je to stále výhodnejšie, ako sankčné poplatky. Pokiaľ máte viacero úverov, skúste ich vyplatiť jedným výhodnejším. Ušetríte tak nemalé peniaze.

Náš team ľudí je pripravený pomôcť Vám s akýmkoľvek  problémom a to úplne zdarma!